Teulu Cymru – Childcare and support for families

Teulu Cymru

Childcare and support for families

Earlier this week, the Welsh Government launched Teulu Cymru, a new brand which brings its main childcare and parenting campaigns under one roof.

Teulu Cymru or “Family of Wales,” is here for parents, carers and families of children aged 0-18, pointing them in the right direction for different Welsh Government sources of practical and financial support.

From parenting tips and expert development advice, to help with childcare costs – Teulu makes it a little easier to access this support in one place.

Teulu Cymru | GOV.WALES

Please share the below post from your own social media channels and make sure you’re following Teulu Cymru on Facebook and Instagram.

www.instagram.com/teulu.cymru

www.facebook.com/teulucymruwales

 

Teulu Cymru (@teulu.cymru) • Instagram photos and videos

 

Croeso i’r Teulu!

 

 

Teulu Cymru

Gofal plant a chymorth i’r teulu

Yn gynharach yr wythnos hon, lansiodd Llywodraeth Cymru Teulu Cymru, brand newydd sy’n dod â’i phrif ymgyrchoedd gofal plant a magu plant ynghyd o dan yr un to.

Mae Teulu Cymru yma ar gyfer rhieni a theuluoedd plant 0-18 oed, gan eu cyfeirio at lawer o wahanol ffynonellau cymorth ymarferol ac ariannol Llywodraeth Cymru.

O awgrymiadau magu plant a chyngor datblygu arbenigol i helpu gyda chostau gofal plant. Mae Teulu Cymru yn ei gwneud hi ychydig yn haws i rieni ddod o hyd i’r cymorth hwn mewn un lle.

 Teulu Cymru | LLYW.CYMRU

Rhannwch y negeseuon isod o’ch sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrifon Teulu Cymru ar Facebook a Instagram.

www.instagram.com/teulu.cymru

www.facebook.com/teulucymruwales

 

Teulu Cymru (@teulu.cymru) • Instagram photos and videos

 

Croeso i’r Teulu!